Dějepisná exkurze – Kuks a jeho okolí

V úterý 2. 10. 2018 se naše třídy, 8. B společně se třídou 8. A, vydaly na dějepisnou exkurzi na Kuks. Cesta autobusem byla příjemná až na časté dotazy spolužáků: „Kdy už tam budeme?“.

Když jsme dorazili na místo, prošli jsme vesničkou Kuks, o které nám paní učitelka řekla hodně zajímavých informací, a došli až k samotnému hospitalu. Pod hospitalem jsme si udělali společnou fotku a občerstvili se, než si pro nás přišel pan průvodce. Na prohlídce jsme se dozvěděli, že v místech, kterými jsme procházeli, byly lázně a sídlo majitele Kuksu Františka Antonína Šporka. V místech, kde jsme se nacházeli, býval dříve hospital, což bylo velice zajímavé, protože se tomu říká zámek a přitom to není. Když jsme si prošli hospital, zamířili jsme do lapidária, kde byly vystaveny sochy Matyáše Bernarda Brauna – Cností a Neřestí. Dozvěděli jsme se například, že ony sochy jsou okolo 400 let staré a že jedna socha Neřesti chybí. Poznávali jsme sochy, které symbolizovaly lidské cnosti a lidské neřesti.

Následně jsme šli do kaple, kde jsme viděli krásně zdobený oltář. S hospitalem je spojená i lékárna, kterou jsme samozřejmě také navštívili. Zde se většině mých spolužáků moc líbilo. Dozvěděli jsme se tam o historii výroby léků, vybavení lékáren a výrobu jsme si mohli i vyzkoušet. Na závěr prohlídky jsme se vydali do hrobky, kde jsme mohli vidět rakve s ostatky rodiny Šporků.

Hlavní část exkurze skončila, všichni jsme se nasvačili a vydali se na Braunův betlém, který se nacházel asi 3 km od areálu zámku. Po dlouhé a náročné cestě jsme se tam konečně „dobelhali“ a prohlédli si Braunův betlém, ale už jsme se těšili do autobusu, protože jsme byli unavení a už toho na nás bylo moc. Mně i spolužákům se exkurze VELICE líbila a VELICE jsem si výlet užila.

Michaela Jindřichová, 8. B