Turistický výšlap

Ve středu 17. října se obě páté třídy vypravily na turistickou vycházku po okolí Jičína. Autobus nás vyvezl na Ploužnici, odkud jsme se pěšky vydali podél křížové cesty na vrch Tábor. Někteří z nás se odvážili vystoupat na tamější rozhlednu. Dále jsme pokračovali k Allainově věži, do malebné vesničky Kyje a po turistické stezce k ranči Na Kamenci v Železnici. Krátce jsme se zastavili u Fidrmucovy pily, od které jsme směřovali přes Prostřední mlýn a vrch Čeřov ke škole.

Krásné podzimní počasí, výborná společnost a malebnost jičínského okolí přispěly k dobré náladě při překonávání třinácti ušlapaných kilometrů.

Své zážitky jsme zhodnotili při čtvrtečním projektovém dni, který zahrnoval vyprávění ve slohové práci, skupinovou vlastivědně výtvarnou práci a postřehový závod.