Jablíčkové odpoledne

Letos byla velká úroda jablek, a tak jsme si ve čtvrtek 11. října udělali v 6. oddělení školní družiny jablíčkové hody.

Každý si přinesl 2 jablíčka, takže výstava plodů byla krásně voňavá a zářila mnoha barvami.

Nejdříve děti splnily první úkol, jablíčkovou doplňovačku, druhý úkol byl již ve skupinkách. Každá skupina vytvořila veliké jablko z kartonu polepené útržky barevných papírků. Poslední úkol, na který jsme se všichni těšili, byla ochutnávka přinesených jablíček.

Dětem se naše voňavé jablíčkové odpoledne moc líbilo.