Zahradní slavnost opět otevře brány jičínské „Čtyřky“

V pátek 8. června budou prostory 4. základní školy patřit zájemcům z řad dětí, rodičů, přátel školy a široké veřejnosti. V tento den v 15.30 hodin bude zahájena Zahradní slavnost, kterou již třetím rokem společně připravují žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Základní myšlenkou této akce je představení školy a školního života novým způsobem, vytvoření prostoru pro neformální setkání dětí, rodičů a učitelů školy. Zároveň je Zahradní slavnost místem, kde mohou rodiče se svými dětmi příjemně a současně aktivně strávit páteční odpoledne.

A na jaký program se mohou účastníci slavnosti těšit?

Zahájení bude tradičně patřit společnému zpívání žáků prvního stupně. Po něm mohou návštěvníci vyzkoušet svou šikovnost v tvořivých dílnách, prohlédnout si výstavu výtvarných prací žáků, seznámit se některými školními projekty, zúčastnit se sportovních soutěží, zhlédnout divadelní představení školního dramatického souboru nebo rozšířit své znalosti při komentované prohlídce unikátního ekologického areálu „Čtyřlístek“. K dobré náladě přispěje i vystoupení hudební skupiny „Brnkačka“ a nebude chybět ani burza školních výrobků a občerstvení, které zajistí pracovnice školní jídelny.

Věříme, že stejně jako v minulých letech přivítáme v řadách návštěvníků nejen rodiče současných či budoucích žáků naší školy, ale že se setkáme i s bývalými absolventy jičínské „Čtyřky“, kteří si možná rádi zavzpomínají na doby, kdy sami sedávali ve školních lavicích.

Na společné setkání se těší kolektiv pracovníků ZŠ Jičín Železnická 460.

Mgr. Richard Koníř