Dravci

Dne 14. května se celá škola vydala na Matějkovo cvičiště, kde společnost Zayferus předvedla ukázku dravců. Děti mohly vidět dravce zblízka, dozvěděly se o nich zajímavé informace, a dokonce některé dravce viděly v letu. Zvídavým žákům byly zodpovězeny jejich dotazy a v jedné části programu děti mohly za správné odpovědi získat ceny od pořadatelů. Tato akce byla vhodným doplněním probíraného učiva hodin přírodovědy a přírodopisu.