Ze školních lavic – Příběhy první republiky

Jičínské muzeum připravilo nový edukační program s názvem Ze školních lavic – Příběhy první republiky, který navštívilo mnoho tříd z naší školy. Po příchodu do muzea děti vstoupily do prvorepublikové třídy, kde byl připravený dobový školní nábytek a kde na ně čekala také prvorepubliková paní učitelka. Na „vlastní kůži“ si vyzkoušely, jak to v té době ve škole vypadalo. Paní učitelka jim nejprve vyprávěla o životě v první republice a přiblížila jim tuto dobu pomocí obrázků, mapy a vlajky. Nezapomněla ani na tehdejší život v Jičíně. Potom si žáci mohli prohlédnout učebnice, ze kterých se tehdy učilo. Někteří si také vyzkoušeli tresty pro neposlušné děti v podobě klečení na hrachu nebo posezení v oslovské lavici. Velkým zážitkem byla výuka krasopisu v provorepublikových písankách. Program se dětem velice líbil.