Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne 12. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 16 – 18 hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky- zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Informace o platbách a provozu školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny se dle Řádu školní družiny přednostně přijímají žáci budoucích 1. a 2. tříd. Zápis proběhne 13. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 15 – 17 hodin.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Do školní družiny Základní školy, Jičín, Železnická 460 se přijímají:

  1. Přednostně děti z nižších ročníků.
  2. Děti dojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.
  3. Děti nedojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.
  4. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.
  5. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a neplnící četnou docházku do ŠD.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.