Setkání na Městské policii v Jičíně

Děti měly vskutku nevšední zážitek. Pro většinu našich nejmladších svěřenců školní družiny slovo „POLICIE“ znamenalo doposud jakousi imaginární instituci prezentovanou „rychlým“ autem s blikajícím majáčkem, v jehož útrobách sedí po zuby ozbrojená a nejspíše maskovaná skupina ochránců všech hodných lidí, jež někdo ohrožuje. Alespoň tak nám to malí mudrcové sdělovali před návštěvou Městské policie v Jičíně, jež je ze zákona řízena starostou JUDr. Janem Malým. V jeho kanceláři naše návštěva začala. Děti se seznámily s kronikou města, mohly usednout ke stolu, u něhož se konají schůzky radních, pokukovaly po „pánovi“, jenž jim ochotně odpověděl na připravenou otázku: „Jaké povahové vlastnosti jsou nejdůležitější pro povolání starosty?“ Bylo jim řečeno, že čestnost a pravdomluvnost. Až ve školní třídě bylo po návratu slyšet hlásky, že pan starosta je vlastně takový Bajaja. Bylo to milé a pro ty naše prvostupňáky naprosto dostačující setkání.

Pak se již dětí ujali městští policisté. Na naprosto profesionální úrovni jim předvedli, v čem spočívá práce lidí s lidmi v situacích, jež lze charakterizovat jako tísňové. Děti pochopily, že práce městského policisty je velmi zodpovědná, důležitá a nenahraditelná. Již vědí, co znamená zneužít linku tísňového volání. Chápou, proč je zapotřebí nosit při jízdě na kole helmu. Vědí si rady v případě, že najdou na hřišti injekční stříkačku či jehlu. Dokážou zareagovat, potkají-li toulavého psa. Nezaleknou se bezvládného člověka ležícího na lavičce v parku. Především však chápou zaměstnance městské policie jako kamarády, kteří jsou připraveni kdykoliv pomoci nejen jim, ale každému člověku, který pomoc na čísle 156 potřebuje.

Děkujeme za úžasné odpoledne a těšíme se na další setkání.

Děti a vychovatelky školní družiny ze „Čtyřky“.