Zápis prvňáčků den poté

19. a 20. duben byly pro budoucí prvňáčky velmi významnými dny. Museli prokázat, že na školu jsou skutečně připraveni. Věřte, že byli! Chválíme všechny paní učitelky z mateřských školek, neboť jejich svěřenci uměli mnohem více, než se od budoucího školáka očekává.

U vchodu byli malí školáci přivítáni postavičkami, jež znají z pohádek. Někteří se nebojácně chytli za ruku vodníka, někteří s údivem sledovali Machovo utržené sluchátko, jiní s obdivem počítali kvítky na šatech víl a princezen. Činili se i Rumcajs s černokněžníkem, kteří si občas jen tak naoko vyměnili své pracovní nástroje – kouzelnou hůlku a bambitku. Mnohdy jsme se zasmáli i my dospělí, když roztržité maminky přišláply princeznám vlečku v té nejvážnější situaci, tedy při rozhovoru paní učitelky s budoucím prvňáčkem.

Zpívalo se, recitovalo, poznávali jsme společně barvy, tvary, písmena a číslice. Z kostek jsme stavěli hradby i komíny, házeli jsme kostkou a počítali puntíky. Slyšeli jsme slova i věty, mnohdy i vyprávění. Některé děti se chovaly jako ostřílení prvňáci, vkráčely do dveří třídy s úsměvem na rtech, povídaly a vyprávěly o zážitcích ze školky a všechny do jednoho potvrdily, že se na roli školáka těší. Za odměnu si mohly odnést drobné dárečky vyrobené našimi šikovnými vychovatelkami a staršími dětmi, pamětní list, malé lego a dobrotu.

Někdy se ovšem stálo i ve frontě. Aby čekání na volnou zápisovou třídu lépe ubíhalo, byla otevřena kavárna a herna. Podávala se káva, džus, uspokojena byla i hladová bříška. Zejména tatínkové uvítali dobroty připravené těmi nejpovolanějšími.

Vše plynulo v klidu a pohodě v atmosféře milých a usměvavých lidí, kteří svoji práci prostě umí, mají ji rádi a je to vidět a poznat, kamkoliv se člověk podívá. Věříme, že naši noví prvňáčci do té naší party v září přijdou se stejnou chutí jako k zápisu a že se stanou pevnou součástí a oporou naší „Čtyřky“.

Děkujeme, prvňáčci, že nám věříte.

Tým naší „Čtyřky“