Mise Vyšehrad a Petřín

V pondělí 16. dubna se obě čtvrté třídy vypravily na exkurzi do Prahy. Naším cílem byla návštěva mystického místa spojeného s dávnými dějinami naší země – Vyšehradu.
Děti byly provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvěděly o mytologii a historii Vyšehradu. Během vycházky jsme navštívili Staré purkrabství, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec jsme prošli kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu.

Naše návštěva Prahy pokračovala na Petřín, kde jsme se pobavili v Zrcadlovém bludišti, zhlédli jsme Petřínskou rozhlednu. Byla možnost si nakoupit i nějaké suvenýry, občerstvení.

Přestože nám počasí nepřálo, místy jsme i pěkně zmokli, z Prahy jsme odjížděli nadšení a plní dojmů.