Velikonoční dílna ve školní družině

Období před Velikonocemi bylo ve školní družině ve znamení velikonočních symbolů jara. Vyprávěli jsme si o lidových zvycích a četli příběhy spojené s tímto křesťanským svátkem. Zazněly také jarní písničky, básničky i koledy. S dětmi jsme vyráběli zajíčky, ovečky, z barevného papíru skládali kuřátka, slepičky a další velikonoční dekorace. Samozřejmě nechybělo hledání ukrytých čokoládových vajíček, při kterém jsme si užili velkou legraci.

V úterý 27. března se ve 2. oddělení otevřela velikonoční dílna, v níž si děti barvily sádrové odlitky velikonočních motivů, zdobily perníčky, skládaly krabičky, ve kterých si své výrobky odnesly domů.
Velké poděkování za pomoc a realizaci této dílny patří paní Jenčkové, mamince Jolanky.
Naše společné velikonoční tvoření proběhlo ve velice příjemné atmosféře a hlavně všechny děti provázela radost ze své zdařilé práce.

Veselé Velikonoce přejí vychovatelky ŠD