Velikonoční dílny v muzeu

Dne 19. 3. 2018 se naše třída 7.A vydala na velikonoční dílny do Regionálního muzea a galerie v Jičíně. V prostorách muzea pro nás byla připravena dvě stanoviště – dvě dílny.

Na prvním stanovišti jsme malovali velikonoční kraslice a na druhém jsme pracovali s kynutým těstem, které jsme vytvarovali do copu a pak omotávali kolem vajíčka. Po dokončení úkolů jsme zamířili do herny, kde nás průvodkyně muzea seznámila s tradicemi oslav Velikonoc v různých regionech. Zájemci si mohli také uplést pomlázku.

Někteří žáci ale zhotovená vajíčka domů nedonesli, protože je po cestě snědli. Celá akce se nám moc líbila.

Jiří Matějka, žák 7. A