Společné učení

Máte rádi pohádky? Čtou vám je rodiče před spaním? Znáte některé pohádkové bytosti? Přesně na to se chlapci a děvčata ze 6. A tázali žáčků v 1. C. Vše se odehrávalo ve středu 28. 3. 2018.

Mimo otázek jsme my, šesťáci, měli připravenou i jinou aktivitu. Losem vybraní žáci předčítali dětem své slohové práce, ve kterých popisovali určité pohádkové postavy. Následně prvňáčci hádali, o jakou pohádkovou postavu se jedná. Před sebou měli pracovní list a obrázky postav, jeden z nich vybrali a nalepili ke správnému číslu pořadí.

Po aktivitě nastalo vyhodnocení, při kterém vyšlo najevo, že prvňáčci jsou bystří a v pohádkách se opravdu vyznají, jelikož všechny práce byly bez chyby, a proto jsme každého odměnili malou sladkostí. Nás zase překvapilo a potěšilo milé pohoštění od naší třídní paní učitelky z prvního stupně.

Jiří Čech, Jáchym Krabec – 6. A