Projektový den – Zdravý životní styl

Dopoledne dne 28. 2. 2018 byly na chodbách 1. stupně slyšet slova jako šikana, dostatek spánku, marihuana, osobní bezpečí, agresor, omluva, asertivita, cizí člověk, zdravá strava, heroin, drzé chování, počítačové hry, facebookový profil, týrání, záškoláctví, zneužívání, hazardní hry, málo pohybu, alkohol, kouření… a mnoho dalších podobných slov. Ve škole totiž probíhal projektový den zaměřený na vše, co souvisí nejen se zdravým životním stylem, ale také s jevy rizikového chování. Žáci 2. až 5. ročníků se střídali v jednotlivých učebnách a formou různých metod se vzdělávali v oboru „prevence rizikových jevů“. Nebyly to klasické předměty, ale praktické informace a dovednosti, které jsou důležité pro spokojený život.