Pověsti ožily aneb dramatizace v hodině literatury

Žáci třídy 6. B a 6. C měli za úkol si vybrat jednu ze tří pověstí, pověst převyprávět a vypracovat k pověsti 5 otázek pro spolužáky, vše zapsat a vytvořit ilustraci. V následující hodině se rozdělili do skupin podle pověsti, kterou si vybrali ke své práci, v tu chvíli ještě netušili, že je čeká další nelehký úkol.

Ve skupině je čekalo vypracování scénáře a následné zpracování dramatizace. Mezi žáky se objevilo nadšení, úsměvy a všichni se dali s chutí do práce. Nakonec bylo vše připravené a z „šesťáků“ se v pátek 16. února stali herci a diváci. Všichni si zasloužili velký potlesk a v závěrečném hodnocení zazněla samá slova chvály.

Pavlína Havelková