Dějepisná akce

Dne19. února 2018 zavítal na naši školu Michal Bílek, náš bývalý žák, dnes student historie na Karlově univerzitě.

Hned zrána zamířil mezi žáky 5. ročníku, kde během tří vyučovacích hodin seznámil děvčata a chlapce s hrdinstvím našich letců, kteří za druhé světové války bojovali v řadách RAF v letecké bitvě o Anglii. Také jim předvedl vlastní modely britských i německých letadel, žáci měli možnost zalistovat v knihách s danou tématikou. Nejvíce ale páťáky zaujala ukázka Mnichovské dohody s podpisy zúčastněných státníků.

Následující dvě vyučovací hodiny se Michal věnoval žákům IX. B a IX. A. Ve svém výkladu navázal na znalosti deváťáků z hodin dějepisu. Pohovořil o bojové taktice letců ve vzdušných bitvách, zmínil letce z našeho regionu a představil je jako obyčejné mladé muže, kteří odešli za hranice bojovat proti německému fašismu.

Akce splnila svůj účel: žáci si nejen rozšířili své znalosti, ale v mnohých z nich probudil Michal zájem o hlubší poznání podílu našich letců na první porážce Hitlera. Michale, děkujeme.

Věra Dvořáková