ZOH ve školní družině

ZOH jsou svátkem všech sportovních nadšenců.

Před zahájením her jsme se s dětmi seznámili s historií ZOH a jejich symboly. Na dané téma jsme si s dětmi povídali a vyrobili nástěnky zimních sportů, olympijské plakáty a vlajky na fandění.

Sledovali jsme slavnostní zahájení, viděli jsme nastupovat naše sportovce,vztyčení vlajek, slyšeli jsme slavnostní přísahu sportovců, rozhodčích a trenérů, viděli jsme zapálení olympijského ohně.

Teď už nezbývá nic jiného než našim sportovcům držet palce, aby se jim dařilo tak skvěle jako doposud našim biatlonistům.