Recitační soutěž 2.–5. tříd

Vystoupit na pódium v učebně plné spolužáků, učitelů a rodičů, kde si již před začátkem akce místo k sezení našel pouze šťastlivec s notnou dávkou štěstí, vyžadovalo v „nadupané“ konkurenci několika desítek soutěžících především odvahu. Všem dětem, které se s pomocí svých rodičů a pedagogů dokázaly perfektně naučit veršům i próze, náleží velký obdiv, poděkování a ocenění jejich snahy. Všichni byli úžasní, všichni byli odměněni potleskem, chválou, uznáním, sladkou odměnou, diplomem za účast. Avšak pouze čtyřem z nich mohlo být porotou předáno ocenění nejvyšší, kterým je postup do okresního kola. V kategorii druhých a třetích tříd, v níž soutěžilo 34 žáků, do okresního kola postupují Johana Janoušková z 3. B a Anna Vitáková ze 3. A. V kategorii čtvrtých a pátých tříd své básně zarecitovalo 23 soutěžících. Vítěznými postupujícími jsou Tomáš Martínek ze 4. B a Nela Morávková z 5. B. Pevně věříme, že se společně sejdeme opět za rok. Poezie českých autorů všem zúčastněným i přihlížejícím vyloudila na rtech úsměv, zahřála u srdce a opět prokázala, že české kulturní dědictví oslovuje napříč generacemi.