Poetické odpoledne

V pondělí 5. února 2018 proběhlo na naší škole tradiční školní kolo recitační přehlídky, kterému již domácky říkáme poetické odpoledne.

Před porotou vystoupilo celkem deset děvčat a chlapců z druhého stupně. Děti si připravily náročné a neotřelé texty, vážné i veselé a hravé. Všichni věnovali mnoho času a práce výběru vhodných básní, nácviku přednesu i pilování výrazu.

Porota měla tentokrát skutečně těžkou úlohu a po zodpovědném posouzení se rozhodla udělit sedm čestných uznání za procítěný přednes a vyslat do okresního kola recitační přehlídky Dětská scéna:
Jiřího Čecha a Karolínu Stránskou v kategorii 6. a 7. tříd a Davida Nováka v kategorii 8. a 9. tříd.

Všem přednášejícím děkujeme a postupujícím budeme držet palce v okresním kole.
Již nyní se těšíme na recitační přehlídku 2019 a zveme Vás k účasti.

Vyučující Čj