Turnaj ve stolním fotbale

Hry obecně podporují kreativitu, zdravou rivalitu, vůli vítězit, ale i přátelství.

Stolní fotbal je jednou z nich.

Ve školní družině je tato společenská hra velmi oblíbená, a tak jsme v 1. oddělení naší školní družiny uspořádali turnaj ve stolním fotbálku. Děti si mezi sebou utvořily dvojice, kdo s kým bude hrát. Získané body se zapisovaly do tabulky, která byla vyvěšena na nástěnce, a po skončení turnaje byly body sečteny a proběhlo i vyhodnocení nejlepších hráčů. Věříme, že tento turnaj nebyl poslední.