Přírodovědné programy

Většina tříd naší školy využila počátkem února nabídky pana Vladislava Zezuly, který si připravil pro děti dva přírodovědné programy s názvy Mám chytré tělo a Používám mozek. Děti měly možnost získat pro ně přitažlivou formou přírodopisné informace. Pan Zezula si s sebou přivezl i několik velice zajímavých a zároveň zvláštních rekvizit. Během jedné hodiny se chlapci i dívky dozvěděli informace o fungování lidského těla, o nervové soustavě, ale třeba i o tom, jak se efektivně učit, aby si vědomosti pamatovali delší dobu. Rekvizity sloužily k vysvětlení, jak pracují lidské smysly a orgány. Děti nejen poslouchaly, ale mohly se i aktivně zapojit do obsluhy funkčních modelů vybraných orgánů a tělních soustav. Jistě si budou z této nevšední vyučovací hodiny pamatovat plno informací.