Třeťáci v České televizi

Vyučující 3. B a 3. C si pro své žáky jako odměnu za vysvědčení připravili zajímavou exkurzi do České televize. Před samotnou prohlídkou děti zhlédly úvodní film, ze kterého se poutavou formou dozvěděly spoustu informací o budově, provozu a programech ČT. Prohlédly si zákulisí některých televizních pořadů, nahlédly na natáčení pořadu Kouzelná školka, obdivovaly prostředí kostymérny. Největším zážitkem byla pro všechny vlastní zkušenost vyzkoušet si roli moderátora, kameramana, režiséra, kostymérky. Exkurzi jsme zakončili nákupem suvenýrů souvisejících s pořady ČT.

Z Prahy všichni odjížděli plni dojmů a nových zážitků.