Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 konat:

  • ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
  • v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 15.00 hod.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, navštívit výuku, poptat se na školní vzdělávací program, srdečně Vás zveme na:

Den otevřených dveří, který proběhne:

  • ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 8.00 do 16.00 hod

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními, z nichž jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – buď telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole.

Objednání doporučujeme v období únor 2018.