Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 1. 2018 školní jídelna zdražovala obědy o 2,- Kč.

Strávníci, kteří mají trvalé příkazy, si musí ve své bance zvýšit platby!

7 – 10 let 27,- Kč trv. příkaz 540,- Kč
11 – 14 let 29,- Kč trv. příkaz 580,- Kč
15 a více let 31,- Kč trv. příkaz 620,- Kč

 
Strávníci, kteří mají povolení k inkasu, musí mít pouze nastavený dostačující limit!

Vážení rodiče,
prosím dbejte na to, aby peníze na stravné byly poukázány na účet školní jídelny nejpozději 1. den v měsíci. Obědy se platí měsíc dopředu. Pokud tak neučiníte, děti oběd nedostanou!
Dále Vás žádáme, dohlédněte prosím na to, aby děti nosily čipy!

Od září nám narostl počet strávníků a s tím i spojená administrativa.

Prosíme, abyste dodržovali výše uvedené požadavky, ať předejdeme tomu, že oběd nebude strávníkovi vydán.Děkuji za pochopení a spolupráci v této záležitosti.

Eva Janečková
vedoucí ŠJ