Mikuláš v družině

5. prosince nás opět ve ŠD navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve všech třídách bylo cítit napjaté očekávání a obavy hříšníků. Někteří z nich dokonce Mikuláši přísahali na jeho kouzelnou berlu, že se polepší, a tak odčinili své prohřešky zapsané v knize hříchů. Celkově se ale v očích dětí třpytily hvězdičky radosti z darovaných sladkostí a zároveň štěstí, že si žádného z nich neodnesli čerti.