Nová podoba přijímacího řízení do středních škol

Od 1. 9. 2016 vešla v účinnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje nově i podobu přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol.

Nově přijímací zkoušky ověřují znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tyto přijímací zkoušky mají celostátní podobu a konají se na středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia a sportovních gymnázií.

Aktualita k přijímacímu řízení na střední školy

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU V TERMÍNECH (§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)


do 30. listopadu
– uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek

do 30. listopadu – uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, modré) řediteli střední školy

nejpozději 14 dní před talentovou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení

od 2. ledna do 15. ledna – talentová zkouška v případě umělecky zaměřených oborů vzdělání, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 15. ledna do 31. ledna – talentová zkouška v případě konzervatoří, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 2. ledna do 15. února – talentová zkouška pro sportovní gymnázium, termíny (2) stanoví ředitel školy

do 20. ledna – sdělení o výsledku talentové zkoušky (umělecky zaměřené obory)

do 20. února – sdělení o výsledku talentové zkoušky (sportovní gymnázia)

od 5. února do 15. února – zveřejnění seznamu přijatých, nepřijatým odeslání rozhodnutí, obory umělecky zaměřené

sportovní gymnázium – výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v rámci jednotných zkoušek – uchazeči konají jednotnou zkoušku v termínech 12. dubna a 16. dubna.

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY V TERMÍNECH (§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

do 1. března – uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, růžové) řediteli střední školy

do 1. března – uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek

nejpozději 14 dní před jednotnou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení

12. dubna – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
13. dubna – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
16. dubna – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
17. dubna – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

nejpozději 7 dní před jednotnou zkouškou v náhradním termínu obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení
10. května – první náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
11. května – druhý náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku