Čtyřka přes prázdniny „neprázdninovala“

Letní prázdniny jsou pro žáky, rodiče a většinu zaměstnanců škol a školských zařízení dobou užívání si prázdnin a dovolených. Je to zároveň i čas, kdy se škola připravuje na nový školní rok, a to po stránce organizační i po stránce oprav a rekonstrukcí.

ZŠ v Železnické ulici v Jičíně letos přivítá v září kromě svých stávajících žáků celkem čtyři třídy nových prvňáčků a jednu třídu šesťáků z okolních obcí. Proto nebylo možné zahálet a vedení školy a nepedagogičtí pracovníci pilně během letních měsíců připravovali nový školní rok pro všechny žáky a pedagogy školy.

Co nového na žáky čeká? Za součinnosti města proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v budově školní jídelny. V několika třídách byla vyměněna podlahová krytina a modernizováno osvětlení. Všechny učebny pavilonu druhého stupně jsou připraveny na realizaci dovybavení počítačovou a projekční technikou, které bude ještě v letošním školním roce zrealizováno z šablonového projektu.

Zároveň proběhla běžná údržba a opravy nejen v pavilonech školy, ale i ve školní jídelně. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.

V září Čtyřka přivítá do svých řad i nové pedagogy, vychovatelku ve školní družině a asistenty pedagoga.

Všem, nejen na Čtyřce, přejeme, aby do nového školního roku vkročili pravou nohou.