Slavnostní předání vysvědčení

V letošním školním roce ukončilo vzdělávání na naší škole 53 žáků z 9. ročníku. Poslední vysvědčení jim bylo slavnostně předáno dne 29. 6. 2017 v Porotním sále jičínského zámku. Deváťáci poděkovali svým vyučujícím a rodičům za jejich péči a připravili si i krátký hudební program a vzpomínky na devět let strávených ve školních lavicích Čtyřky. Přejeme letošním absolventům naší ZŠ šťastné vkročení do nové životní etapy.