Chvilka hudby s houslemi

V pondělí 26. 6. se děti ze školní družiny zúčastnily milého setkání s Ondrou Koláčným, který děti hravou formou seznámil s hudebními nástroji a připravil hudební hádanky, kde měly děti ze hry na housle poznat různá zvířata. Nakonec zahrál drobné skladbičky různými způsoby a děti měly možnost porovnat, jak se liší. Celé setkání provázela příjemná atmosféra.