6. A před prázdninami na návštěvě v 1. A

Děti z 6. A opět nezapomněly na Mabel Bryknerovou, jejich bývalou paní učitelku z 1. stupně, a její třídu 1. A. Čas neuvěřitelně letí a není to tak dávno, co byly popřát v 1. A příjemné Vánoce. Vyrazily i nyní v červnu s Renatou Doškářovou, novou třídní učitelkou v šestém ročníku, popřát dětem 1. A a paní M. Bryknerové hezké prázdniny.

Připravily si pro paní učitelku přáníčko a program pro malé kamarády. Prvňáčci ukázali šesťákům, jak se naučili za jeden rok ve škole číst. Každý šesťák si našel jednoho prvňáčka a zaposlouchal se do polohlasitého čtení knihy, kterou děti dostaly při pasování na čtenáře v knihovně. Pak si ve dvojicích o přečteném textu vzájemně popovídali. Po čtení se šesťáci změnili v živé pexeso a prvňáčci si zahráli tuto vtipnou hru. Kluci a holky z 6. A si předem vytvořili dvojice, představovali ve dvojici jedno stejné zvířátko, které pantomimou napodobili. Prvňáčci hledali dvojice, které k sobě patří. Následně si obě třídy společně zahrály mrkanou.

Paní učitelka Bryknerová dětem nabídla občerstvení a poté každá třída zazpívala jednu písničku té druhé. Šesťáci odcházeli ze společného setkání s úsměvem na tváři a prvňáčci je jen neradi pouštěli zpět na druhý stupeň. Dohodli se ale na tom, že toto příjemné setkání nebylo poslední a obě třídy se zase v následujícím školním roce navštíví. Obě dvě třídní učitelky by byly rády, kdyby se děti setkávaly po společnou dobu školní docházky na naší škole.