Talentová soutěž

Ve středu 21. června se uskutečnila v prostorách školní družiny „Talentová soutěž – našich MALÝCH x VELKÝCH talentů“. Všichni účinkující dokázali překonat trému a ukázali své nadání. Před diváky předvedli velmi zdařilé výkony. Děti zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje, předvedly ukázky z různých druhů sportů. Jejich spolužáci je podporovali a drželi všem palce. Všichni účinkující si zasloužili nejen obdiv publika, ale i poroty. Velký potlesk byl pro ně odměnou. Vše dopadlo výborně a každý z vystupujících si odnesl diplom a věcnou odměnu.