Středověká olympiáda a vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na „Čtyřce“

Ve středu 14. června 2017 se konalo na naší škole středověké klání, kterého se zúčastnili žáci sedmých tříd za přítomnosti vévody Albrechta z Valdštejna, který nás celým kláním provázel.

Žáci 7. A, 7. B a 7.C vytvořili celkem 6 vojenských oddílů, pod vedením svých hejtmanů plnili zadané úkoly a mnoho nových věcí si vyzkoušeli. Šlo především o zážitky, zkušenosti a spolupráci. Žáci si vyzkoušeli práci s pečetidlem, napsat listinu husím brkem, vyrobit desky a svázat knihu, navrhnout a ušít vévodův kabátec, v kotlíku si uvařili bylinný čaj, stříleli z kuše a poznávali středověké zbraně.

Všechny týmy byly odměněny stříbrnou mincí Albrechta z Valdštejna, pamětní listinou a první tři týmy vyhrály truhlici z perníku, kterou pro ně vyrobil pan učitel Kynčl. Na prvním místě se umístil vojenský oddíl ze 7. B Nutriáni pod vedením hejtmanky Kristiny Neuwirthové, na druhém místě oddíl ze 7. C Rytíři z Jičína a třetí místo patřilo oddílu také ze 7. B Dragónům.

Poděkování patří všem soutěžícím ze sedmých tříd, vyučujícím za přípravu a organizaci, Albrechtu z Valdštejna za organizaci a doprovod na celé akci.

Havelková Pavlína, vyučující dějepisu

Jak viděli a zhodnotili tuto akci samotní dětští účastníci, si můžete přečíst v následujících řádcích:

Dne 14. 6. se na 4. ZŠ konala Středověká olympiáda ve stylu 17. století. Mezi sebou soutěžilo celkem šest skupin ze tří sedmých tříd. Soutěžilo se na šesti stanovištích po celé škole: výroba obleku pro Valdštejna, střelba z kuše, poznávání středověkých zbraní a hod oštěpem, výroba pečetí, tisk jmen skupin a vaření čaje z bylinek. Nejvíce jsem si užil vaření čaje a střelbu z kuše. Celá olympiáda byla skvělá a další rok bych něco takového opět rád přivítal.

Marek Pažout, žák 7. B

Celkový den proběhl v naprosté pohodě. Úkoly jsme plnili čestně. Každé stanoviště bylo originální a my jsme si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých činností. Ne každý člověk si vyrobí svou vlastní pečeť nebo uvaří čaj z přírodních bylin.

Sabrina Sarková, žákyně 7. B

Celá akce byla úžasná. Dozvěděla jsem se spoustu nového, ale také jsem se pobavila. Jako hejtman celé skupiny už chápu, kolik úsilí muselo stát, aby se tato akce zorganizovala. Nemělo to chybu.

Kristýna Neuwirthová, žákyně 7. B

V rámci celé akce bylo šest stanovišť, ale nejvíce se mi líbilo poznávání středověkých zbraní s panem učitelem Záhorou, který byl velice ochotný a podrobně nám vysvětlil funkci zbraně a její využití. Tento den byl skvěle zorganizovaný. Byl bych rád, kdyby se tato akce mohla zopakovat, protože je skvělé, když si žák může vyzkoušet prožít den ve středověku. Chtěl bych poděkovat všem učitelům, kteří si na přípravě tohoto dne dali práci.

Tadeáš Trýzubský, žák 7. B

Myslím, že to byla velmi povedená akce. Všichni se bavili a každému se něco líbilo. Byl tam dokonce i Valdštejn a jeho pomocník. Vévoda se procházel a kontroloval, jak se skupinám daří na stanovištích. Bylo to zkrátka skvělé a rád bych to ještě alespoň jednou zažil.

Matěj Ženatý, žák 7. B

Celý den se mi velice líbil. Každý učitel splnil svoji práci na výbornou. Myslím si, že to i ty učitele bavilo. Užili jsme si spoustu zábavy.

Matěj Fejtek, žák 7. B

Můj dojem z celé akce je velice dobrý. Dohromady bylo šest stanovišť, ale nejvíce se mi líbilo vaření bylinkového čaje. Museli jsme si na školní zahrádce natrhat dostatečné množství bylinek. Ještě mě hodně bavilo pečetění.

Veronika Šolcová, 7. B

Moc se mi tento den líbil. Vše mě bavilo a myslím, že i všichni ostatní si den pěkně užili. Je super, že učitelé takové věci organizují, zvláště na konci školního roku, když už všichni školy mají „ažaž“. Byl to nádherně prožitý den.

Renée Štampochová, žákyně 7. B