Děti ze ZŠ Soudná na Čtyřce

V pátek 16. června navštívily naše třetí třídy děti ze Základní školy v Soudné. Žáci ze Čtyřky společně s paními učitelkami připravili pro děti bohatý program. V jedné třídě si mohly děti vyrobit záložku do knihy nebo papírovou květinu na zahradu. V druhé třídě si mohly vyzkoušet hru na boomwhackers. Po vydatné svačině, kterou nachystala společně se svými žáky paní učitelka Alena Smutná, se děti zapojily do soutěží ve venkovních prostorách naší Čtyřky – běhavka, soutěže na stanovištích. Příjemné dopoledne jsme zakončili fotbalovým utkáním.