Flétnička

I v letošním školním roce se děti v kroužku naučily nejen základům hry na hudební nástroj, ale především správnému dýchání a držení těla při hře, rytmizaci a základní znalosti o hudební teorii. Každý podle svých schopností zvládne zahrát jednoduché písničky a orientovat se v hudebních zápisech.