Návštěva u městské policie

V těchto dnech děti a paní vychovatelky ze školní družiny navštívily prostory Městské policie v Jičíně. Naučnou a zábavnou formou strážníci dětem představili jednotlivé části policejní výzbroje, které posléze dětem půjčili, a dokonce si děti mohly vyzkoušet i pouta.

Průvodci nezapomněli připomenout správné chování na ulici ve volném čase, zdůraznili důležitá telefonní čísla a zmínili, jak postupovat, když se někdo ztratí, jak se chovat ve výjimečných situacích , jak reagovat při oslovení cizím člověkem. Strážníci dětem zejména zdůraznili reflexní prvky, které jsou nezbytné pro účastníky silničního provozu. Poučili děti o správné jízdě na kole či kolečkových bruslích i o přechodu přes silnici. Také zmínili pravidla silničního provozu pro cyklisty a děti z nich přezkoušeli. Hovořilo se o toulavých psech a děti si měly možnost zkusit práci s odchytovou tyčí. Dále všichni mohli nahlédnout do prostoru, odkud se kamerovým systémem monitoruje celé město, a dokonce i naše škola.

Kromě vyslechnutí poutavého vyprávění všichni byli pozváni do kanceláře JUDr. Jana Malého, starosty města, který skupinu dětí velice mile přijal.

Tato návštěva byla velmi poučná, zajímavá, milá a kluky a holky skutečně zaujala.

Děkujeme pánům strážníkům za přínosné odpoledne a těšíme se na další setkání.