Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 navštívily děti z 1.oddělení školní družiny Městskou knihovnu v Jičíně.

V dětském oddělení nás přivítala paní knihovnice, která pro nás měla připravené dětské knížky, a protože písmenka teprve poznáváme, okouzlily děti hlavně ilustrace v nich.

Paní knihovnice dětem také přečetla několik příběhů z dětmi vybrané knížky a poučila malé budoucí čtenáře, jak se mají ke knížkám chovat. V knihovně se nám moc líbilo a těšíme se na příští návštěvu.